Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η PROTECT Cash Solutions είναι μία σύγχρονη Ελληνική Εταιρεία Παροχής

Υπηρεσιών Ασφαλείας & Χρηματαποστολών.

Ιδρύθηκε το 2016 από έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται

στον χώρο των χρηματαποστολών για περισσότερο από 15 έτη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ /
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΜ

Η PROTECT Cash Solutions, ήδη, επιχειρεί με 34 θωρακισμένα οχήματα.

Διαθέτει δίκτυο Τοπικής Παρουσίας θωρακισμένων οχημάτων Χρηματαποστολών, σε 14 πόλεις & νησιά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ /
ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΞΙΩΝ

Η Εταιρεία μας  παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διαχείρισης – Φύλαξης Αξιών, σε Πιστωτικά Ιδρύματα, μεγάλες αλυσίδες Λιανεμπορίου, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς & Εταιρείες όλων των κλάδων.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΣ

map-web

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η PROTECT Cash Solutions διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με τους καλύτερους στον χώρο των χρηματαποστολών.