ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΞΙΩΝ.

Η Εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Διακίνησης & Φύλαξης Αξιών, σε Πιστωτικά Ιδρύματα, μεγάλες αλυσίδες Λιανεμπορίου, καθώς επίσης και σε Οργανισμούς & Εταιρείες όλων των κλάδων.

Πιο συγκεκριμένα για τον Τραπεζικό κλάδο προσφέρει:

Υπηρεσίες Καταστημάτων

 • Αποσυμφορήσεις Καταστημάτων
 • Εφοδιασμούς Καταστημάτων
 • Παραλαβές/Παραδόσεις από/σε Τράπεζα της Ελλάδος
 • Αεροπορικές & Ακτοπλοϊκές Χρηματαποστολές
 • Διεθνείς Αεροπορικές Χρηματαποστολές
 • Συνδυαστικές Χρηματαποστολές (με 2 ή περισσότερες Τράπεζες)

Υπηρεσίες Καταμέτρησης

 • Υπηρεσίες κεντρικού Αποθεματικού
 • Χονδρική & Αναλυτική Καταμέτρηση
 • Φύλαξη Αξιών
 • Καταμέτρηση Πελατών Τραπέζης

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης offsite ΑΤΜ/APS & μηχανών TCR/RCD

 • Υπηρεσίες Χρηματικού Εφοδιασμού ΑΤΜ
 • Με πλήρη εξυπηρέτηση
 • Με παραλαβή έτοιμης κασέτας
 • Υπηρεσίες Α΄ Βαθμού συντήρησης (FLM)
 • Υπηρεσίες συντήρησης SLM (συνδυαστικά με κατασκευάστριες)
 • Υπηρεσίες Stand By
 • Ταμειακή Συμφωνία ΑΤΜ
 • Συναγερμούς ΑΤΜ
 • Διαχείριση Ηλεκτρονικών κλειδαριών ΑΤΜ

Για τις μεγάλες αλυσίδες Λιανεμπορίου, Εταιρείες & Οργανισμούς  (Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα) προσφέρει:

 • Αποσυμφορήσεις Αξιών
 • Εφοδιασμούς κερμάτων
 • Aναλυτική καταμέτρηση & Φύλαξη Αξιών
 • Εξυπηρέτηση Αυτόματων καταθετικών Μηχανημάτων
 • Ασφάλιση Αξιών
 • Εξυπηρέτηση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη
 • Μεταφορά & φύλαξη τιμαλφών, χρυσού, κοσμημάτων, κλπ.

και παράλληλα:

 • Επανδρωμένες Φυλάξεις & Συστήματα Ασφαλείας Καταστημάτων